• เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดรุ่น TSC TA210 เป็นเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดความละเอียด 203 dpi ที่รองรับการทำงานสองรูปแบบ ทั้งการทำงานแบบ Direct Thermal หรือการพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์เคมีโดยไม่ต้องใช้หมึก และการพิมพ์แบบ Thermal Transfer หรือการพิมพ์ผ่านหมึกริบบอนลงบนสติ๊กเกอร์ เครื่องพิมพ์รุ่นนี้รองรับการทำงานด้วยพอร์ต USB มีความเร็วในการพิมพ์ 5 นิ้วต่อวินาที หน้ากว้างในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ 4 นิ้ว เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก-กลาง ราคาประหยัด ที่เหมาะกับในทุกๆธุรกิจ
  • เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดรุ่น TSC TE210 เป็นเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดความละเอียด 203 dpi ที่รองรับการทำงานสองรูปแบบ ทั้งการทำงานแบบ Direct Thermal หรือการพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์เคมีโดยไม่ต้องใช้หมึก และการพิมพ์แบบ Thermal Transfer หรือการพิมพ์ผ่านหมึกริบบอนลงบนสติ๊กเกอร์ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นนี้ เป็นเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบตั้งโต๊ะรุ่นล่าสุดของ TSC ถูกออกแบบมาให้มีรูปลักษณํที่ทันสมัย การจัดวางส่วนต่างๆภายในที่ดีขึ้น มีความเร็วในการพิมพ์ถึง 6 นิ้วต่อวินาที หน้ากว้างในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ 4 นิ้ว และมีพอร์ตมาให้ 3 พอร์ตประกอบไปด้วยพอร์ต USB, RS232 และ Ethernet เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดกลางที่เหมาะกับในทุกๆธุรกิจ
  • เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดรุ่น TSC TTP-247 เป็นเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดความละเอียด 203 dpi ที่รองรับการทำงานสองรูปแบบ ทั้งการทำงานแบบ Direct Thermal หรือการพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์เคมีโดยไม่ต้องใช้หมึก และการพิมพ์แบบ Thermal Transfer หรือการพิมพ์ผ่านหมึกริบบอนลงบนสติ๊กเกอร์ เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ของเรามีพอร์ตมาให้ครบทั้ง 4 พอร์ตประกอบไปด้วยพอร์ต USB, RS232, Parallel และ Ethernet มีความเร็วในการพิมพ์ถึง 7 นิ้วต่อวินาที หน้ากว้างในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ 4 นิ้ว เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดกลางที่เหมาะกับในทุกๆธุรกิจ
Go to Top