Home/Barcode Label Printer

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Label Printer / Barcode Sticker Printer) เป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ด, ข้อความ หรือรูปภาพลงไปยังสติ๊กเกอร์แบบเข้าม้วน ซึ่งจุดเด่นของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้คือ มีการใช้เซนเซอร์ในการจับช่องว่างระหว่างสติ๊กเกอร์ หรือจับแบล็คมาร์ค (แถบสีดำ) ทำให้สามารถพิมพ์สิ่งต่างๆลงไปบนสติ๊กเกอร์ขนาดเล็กที่ตัดไว้เรียบร้อยมาก่อนแล้วได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนหลายพันดวง โดยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตัดสติ๊กเกอร์ หรือใส่กระดาษเพิ่มเติมเรื่อยๆ ซึ่งจะสร้างความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ใช้งานมากกว่าการพิมพ์งานสติ๊กเกอร์ลงบนกระดาษสติ๊กเกอร์แผ่น และต้องมาตัดสติ๊กเกอร์เป็นดวงๆในภายหลัง

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนิยมใช้กันในงานหลากหลายประเภท เช่น การทำสติ๊กเกอร์รายละเอียดสินค้า, การทำสติ๊กเกอร์ สคบ., การทำสติ๊กเกอร์ติดข้อมูลการส่งของ (ผู้รับ-ผู้ส่ง), การติดเครื่องหมายการรับประกัน, การติดยี่ห้อสินค้า, การติดทรัพย์สิน, การติดราคา, ฯลฯ

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดจะถูกออกแบบมาให้มีขนาดหน้ากว้างที่เฉพาะเจาะจง โดยส่วนมากที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย จะเป็นเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์หน้ากว้าง 4 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานในทุกๆผู้ผลิต ทำให้หมึกพิมพ์ริบบอนขนาดมาตรฐานที่มีขายกันทั่วไปตามท้องตลาดแบบไม่ต้องสั่งตัด และสติ๊กเกอร์ม้วนขนาดมาตรฐานที่ไม่ต้องสั่งตัด โดยมากในท้องตลาด ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีหน้ากว้างของริบบอนและสติ๊กเกอร์ที่วางแล้วพอดีกับเครื่องพิมพ์ในขนาดนี้ นอกจากนี้เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ยังมีขนาดหน้ากว้างอื่นๆอีก เช่น 2 นิ้ว, 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว แต่ยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่ากับขนาดที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการทำงานออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ เครื่องพิมพ์แบบ Thermal Transfer Printer และเครื่องพิมพ์แบบ Direct Thermal Printer ซึ่งเครื่องพิมพ์ทั้งสองแบบมีข้อแตกต่างกันในขั้นตอนของการพิมพ์เล็กน้อย คือ

  1. เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบ Thermal Transfer จะใช้ความร้อนในการละลายสารเคลือบหมึกพิมพ์ริบบอนเพื่อให้ไปติดอยู่บนตัวสติ๊กเกอร์ ซึ่งเครื่องพิมพ์ประเภทนี้จะได้รับความนิยมมากกว่าเครื่องพิมพ์ในแบบ Direct Thermal เพราะข้อมูลต่างๆบนตัวสติ๊กเกอร์จะอยู่ได้คงทนนานกว่า และยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับสติ๊กเกอร์และหมึกพิมพ์ริบบอนหลากหลายประเภท นอกจากนี้เครื่องพิมพ์ประเภทนี้ จะสามารถนำมาใช้งานในระบบ Direct Thermal ได้ด้วย (รองรับการทำงานทั้งสองแบบ)
  2. เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบ Direct Thermal จะมีลักษณะการทำงานคนละแบบกับเครื่องพิมพ์แบบ Thermal Transfer คือจะไม่มีการใช้หมึกพิมพ์ริบบอนในขั้นตอนการผลิต แต่จะเป็นการใช้ความร้อนทำปฏิกิริยากับเคมีบนตัวสติ๊กเกอร์แบบ Direct Thermal โดยตรงเพื่อให้เกิดข้อความต่างๆแทน ซึ่งเครื่องพิมพ์ชนิดนี้จึงมีข้อจำกัดที่จะต้องใช้สติ๊กเกอร์แบบ Direct Thermal ในการทำงานร่วมกันเท่านั้น และข้อมูลบนตัวสติ๊กเกอร์จะเลือนหายไปตามกาลเวลาเร็วกว่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึกเป็นตัวกลาง

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดที่เราจัดจำหน่ายมีอยู่ 4 ยี่ห้อด้วยกัน คือ TSC, Intermec, Zebra และ Honeywell ซึ่งแต่ละยี่ห้อนั้นเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมในตลาด มีราคาที่สมเหตุสมผล และสามารถไว้วางใจในคุณภาพได้ โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดพร้อมทั้ง data sheet ของเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดแต่ละรุ่นของทั้ง 4 ยี่ห้อนี้ได้ที่หน้ารวมสินค้าของสินค้าแต่ละยี่ห้อ

Go to Top