Home/Cash Drawer

ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) เหมาะกับการใช้งานของธุรกิจที่มีการทำหน้าร้านเพื่อขายสินค้า โดยจะช่วยให้การเก็บเงินมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ทำให้การเก็บเงินและทอนเงินเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้มีความปลอดภัยสำหรับเงินสดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากลิ้นชักเก็บเงินจะเปิดแค่ใน 2 กรณี คือ การใช้กุญแจในการไขเปิด (ซึ่งกุญแจควรจะถูกเก็บไว้โดยคนที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเงิน หรือผู้จัดการร้านค้า) หรือ เมื่อมีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ลิ้นชักเก็บเงินก็จะเปิดออกมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน และช่วยลดปัญหาการทุจริตของพนักงานในระดับหนึ่ง

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกลิ้นชักเก็บเงิน ก็คือ จำนวนช่องสำหรับใส่ธนบัตรและเหรียญ ว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีสองแบบ คือ แบบ 4 ช่องธนบัตร และ แบบ 5 ช่องธนบัตร นอกจากนี้ วัสดุต่างๆที่ใช้ก็มีผลต่อความแข็งแรงคงทนของลิ้นชักเก็บเงินด้วย จึงควรเลือกใช้ลิ้นชักเก็บเงินที่ทำขึ้นจากเหล็กคุณภาพดี เพื่อให้ได้โครงที่แข็งแรง ไม่บุบ หรือแตกง่าย และ เลือกให้ความสำคัญกับตัวหนีบธนบัตรที่เป็นสแตนเลสมากกว่าแบบพลาสติก เนื่องจากเป็นส่วนที่ต้องมีการเปิดปิดบ่อย มีโอกาสที่จะแตกหัก และชำรุดได้ง่าย

ลิ้นชักเก็บเงินที่เราจัดจำหน่ายมีอยู่ 2 รุ่นด้วยกัน คือ Posecure CD-100M และ Maken MK-420 ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในตลาด มีราคาที่สมเหตุสมผล และสามารถไว้วางใจในคุณภาพได้ โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดพร้อมทั้ง data sheet ของลิ้นชักเก็บเงินทั้ง 2 รุ่นนี้ได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้าของแต่ละรุ่น

Go to Top