เครื่องอ่านบาร์โค้ด Zebra Symbol DS9208 สามารถอ่านบาร์โค้ดมาตรฐาน 1D และ 2D ได้ และ มีความทนทานซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขายปลีกที่มีปริมาณมาก สามารถใช้งานได้ทั้งในโหมดมือถือหรือแฮนด์ฟรี จะช่วยประหยัดเวลาและทำให้ขั้นตอนการคิดชำระเงินสะดวกขึ้น