SHINK FILM PVC  – ฟิล์มหด PVC

ฟิล์มหด PVC คือ พลาสติกที่ต้องผ่านความร้อน เพื่อให้หดรัดกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ มีทั้งแพ็คเดี่ยว แพ็คคู่ หรือแพ็คโหล ตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติที่เด่นของชริ้งฟิล์ม PVC นั้น เป็นเนื้อที่มีความใสในตัว นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์รายละเอียดหรือข้อมูลรายละเอียดตามความต้องการของลูกค้าได้บนเนื้อ PVC อีกด้วย เมื่อหุ้มรัดกับสินค้านั้นแล้วจะทำให้ดึงดูดความสนใจของผลิตภัณฑ์ได้