SHINK FILM PE  – ฟิล์มหด PE

ชริ้งฟิล์ม PE คือ พลาสติกที่ผ่านความร้อนเพื่อหุ้มรัดกับสินค้าเหมือนกับพลาสติก PVC เพียงแต่ PE นั้นจะมีคุณสมบัติคือเป็นสีขาวขุ่น และมีลักษณะเหนียว ส่วนใหญ่นิยมใช้แพ็คกับสินค้าที่มีน้ำหนัก เช่นแพ็คน้ำอัดลมกระป๋อง แพ็คผลไม้กระป๋อง แพ็คน้ำดื่ม นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์รายละเอียดหรือข้อมูลรายละเอียดตามความต้องการของลูกค้าได้บนเนื้อ PE อีกด้วย