CAP SEAL – ฉลากหุ้มรัดปากขวด

CAP SEAL คือพลาสติกที่มีการพิมพ์ตามแบบ ARTWORK ที่ลูกค้าต้องการโดยเป็นลักษณะงานการพิมพ์และการออกแบบเหมือนกับ LABEL เพียงแต่ตรงที่หุ้มรัดนั้นจะอยู่บริเวณปากขวด  ซึ่งจะช่วยสร้างความดึงดูดความน่าสนใจของสินค้าได้