LABEL ฉลากสินค้า หรือ ฉลากเลเบล

เป็นพลาสติกที่มีการพิมพ์ตามแบบ ARTWORK ที่ลูกค้าต้องการ โดยมีลักษณะการพิมพ์ทั้งสอดสีและพิมพ์เหมือนจริงได้ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติเด่น LABEL นั้นคือจะช่วยสร้างความดึงดูดความน่าสนใจของสินค้าได้จากการออกแบบและการพิมพ์